Deelnemers meeloopdag


Met wie kun je meelopen in de week van 23 t/m 27 november? Lees hieronder meer!

 

Mariska ten Heuw

Mariska ten HeuwMariska ten Heuw (1971) is namens de SP wethouder in Hengelo. In haar portefeuille zitten de onderwerpen decentralisatie participatie, werk en inkomen, economische zaken, financiën, grondzaken, belastingen, aandeelhouderschappen / verbonden partijen en ze is wijkwethouder Hengelose Es en Woolder Es. Als je maandag 23 november met haar mee wilt lopen dan bestaat de agenda voornamelijk uit portefeuillehoudersoverleggen met als onderwerpen Financiën, Grondzaken, Economische Zaken en grote projecten. Wil je op donderdag 26 november met haar meelopen, dan is er ’s morgens een vergadering van het dagelijks én het algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland. In de middag komen de leden van SER (Sociaal-Economische Raad) Overijssel bij elkaar. Het laatste uur vergaderen zij samen met GS. Wil je een dag met Mariska ten Heuw mee? Geef op het aanmeldformulier aan dat je met een andere ambtenaar wilt meelopen en geef dit apart aan.

 

 

Jelmer van Dam

x Jelmer van DamJelmer van Dam (1964) is gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Losser. Daarvoor heeft hij ruim drie jaar gewerkt als stadsdeelmanager in Enschede en was daarvoor vijf jaar adjunct-directeur bij de gemeente Nijefurd in Friesland.

 

 

 

Elisabeth Schwenzow

Bijeenkomst, kick off, Coridor 2Elisabeth Schwenzow is directeur-bestuurder bij de EUREGIO. De EUREGIO is een Nederlandse-Duitse samenwerkingsverband van 129 gemeenten. Een bijzonder spannende meeloopdag zou de 27e november zijn. Op die dag is de vergadering van de EUREGIO-raad in het gemeentehuis in Losser. Dus u kunt deelnemen aan de voorbereidingen, aan grensoverschrijdende bijeenkomsten van de fracties en uiteindelijke vanaf 16 uur aan de vergadering van EUREGIO-raad zelf. Een dag Europa in het klein.

 

 

Jan Bron

Jan BronJan Bron is namens de PvdA wethouder in Hengelo. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen decentralisatie AWBZ, zorg en WMO, welzijn, verkeer en vervoer, regio Twente, Hart van Zuid (incl. Innovatiedriehoek), (Maatschappelijk) vastgoed, wijkwethouder Groot Driene, Berflo Es en Wilderinkshoek. Op maandag 23 november kun je met Jan meelopen. Zijn agenda bevat voornamelijk een aantal portefeuillehoudersoverleggen op het gebied van zorg-welzijn-Wmo, internationaal, vastgoed, staf/communicatie overleg en grote projecten. Wil je een dag met Jan Bron mee? Geef op het aanmeldformulier aan dat je met een andere ambtenaar wilt meelopen en geef dit apart aan.

 

 

Thomas Walder

x Thomas Walder linkedinThomas Walder (1984) is wethouder in Hellendoorn namens 4 partijen (PvdA,VVD,D66 en CU). In zijn portefeuille zitten de onderwerpen volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, grondbeleid, agrarische zaken, natuur, water en landschap, groen, groenonderhoud en speelplaatsen, begraven/begraafplaatsen, vergunningverlening, energie, gebiedswethouder Nijverdal Noord.

 

 

 

Eelco Eerenberg

x Eelco EerenbergEelco Eerenberg (1984) is namens D66 wethouder in Enschede. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen Financiën/Middelen (incl. P&O), aandeelhouderschappen en deelnames, governance, communicatie, publiekszaken, onderzoek (coördinatie en database), jeugd (preventie, voorlichting, IMG, Jeugdhulpverlening VO, HALT), jeugdzorg (CJG, LOES, Jongerenwerk, JGZ), onderwijs, educatie, beroepsgerichte scholing, studentenzaken, duurzaamheid, stadsdeelwethouder Centrum, algemeen Bestuur Area Development Twente en gebiedsontwikkeling Luchthaven. Als je wilt weten wat wethouder zijn inhoudt, dan kun je met deze wethouder op stap!

 

 

Roy de Witte

x Roy de WitteRoy de Witte (1987) is namens het CDA wethouder in Tubbergen. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen participatiewet (decentralisatie), werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, sociale zaken, sociale Werkvoorziening, sport, kunst en Cultuur, onderwijs, incl. aansluiting op bedrijfsleven, ondernemingsklimaat en detailhandel, vrijetijdseconomie (w.o. evenementen en horeca, recreatie en toerisme), woningbouwopgave (proces en kwalitatieve invulling), ‘Mijn dorp 2030’ (proces)

 

 

Manouska Molema

Manouska-MolemaWethouder in Oldenzaal namens Groenlinks

Portefeuille: duurzaamheid en milieu, stadswerken en vastgoed, exclusief vastgoed sport, inkoop en aanbestedingsbeleid, onderwijs, wijkparticipatie, dierenwelzijn, ontwikkeling luchthavengebied, verkeer en vervoer, wijkwethouder De Thij

Vóór deze collegeperiode (mei 2014) was Manouska werkzaam als Teamleider Maatschappij bij de gemeente Enschede. Zij is een jonge, bevlogen wethouder die met veel enthousiasme haar wethouderstaken uitvoert.

 

Joop Hassink

x Joop HassinkJoop Hassink is namens het CDA wethouder in Losser. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen werk & Inkomen inclusief decentralisatie Participatiewet, financiën/Belastingen, ruimtelijke ordening, grondzaken, sport & Cultuur, project Hart van Overdinkel en project Kulturhus Overdinkel.

 

 

 

Jan Martin van Rees

x Jan Martin van ReesJan Martin van Rees is namens Burgerforum wethouder in Losser. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen Wmo en Jeugdzorg, inclusief decentralisatie AWBZ & jeugdzorg, welzijn, volksgezondheid, vergunningverlening, volkshuisvesting, dienstverlening, ICT, bedrijfsvoering : samenwerking Enschede / IBO en project Kulturhus Losser.

 

 

 

Michael Sijbom

x Michael SijbomMichael Sijbom (1969/CDA) is sinds 2011 burgemeester van Losser. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen openbare orde en veiligheid, handhaving, regio Twente, intergemeentelijke samenwerking, communicatie, personeel en organisatie, internationale betrekkingen, brandweer, Europese subsidies, bestuurszaken en algemeen juridische zaken, recreatie & toerisme en economische zaken. Over zijn baan zegt hij: afwisselend. Van weinig banen kun je dat zo zeggen als het burgemeesterschap. Burgervader, crime-fighter, ambassadeur, voorzitter etc dagelijks wisselend continue mijn rol. Sinds 4 jaar ben ik vol overgave burgemeester van de prachtige gemeente Losser. De schatkamer van Twente zoals we ons noemen, om daarmee toeristen en eigen inwoners duidelijk te maken hoe mooi het hier is. Hiervoor was ik oa campagneleider van oud-premier Balkenende en bestuursvoorlichter van het college van B. en W. in Rotterdam. Vorig jaar werd ik gevraagd om in het project gemeenteraad van de toekomst de rol van burgemeester op me te nemen, gezien de wijze waarop ik communicatie (vooral social media) gebruik tijdens mijn werk. Ik geloof dat in een netwerksamenleving juist dit sturingsmiddel bij uitstek geschikt is. Dus leer in een dag het afwisselende vak van burgemeester kennen en loop met mij mee. De rode loper ligt uit……

 
Ellen Nauta

Ellen NautaEllen Nauta (1960/CDA) is sinds 2013 burgemeester van Hof van Twente. In haar portefeuille zitten de onderwerpen openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing, bedrijfsvoering en kwaliteit

APV, horecabeleid en bijzondere wetten, handhaving, communicatie en burgerparticipatie, dienstverlening/burgerzaken, regionale samenwerking en recreatie en toerisme.

 

 

Rob Welten

x Rob WeltenRob Welten (1960/CDA) is sinds 2009 burgemeester van Borne. In zijn portefeuille zitten de onderwerpen algemeen bestuur, bestuurlijke samenwerking, lobby en public affairs, openbare orde en veiligheid, integrale veiligheid, communicatie, personeel en organisatie, bedrijfsvoering, inkoop en aanbesteding, ICT, juridische zaken en control, internationale contacten, burgerzaken, integrale handhaving.

 

 

Jon Hermans

x Jon HermansJon Hermans (1954/VVD) is sinds 2009 burgemeester van Almelo. In haar portefeuille zitten de onderwerpen algemene bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, externe betrekkingen, bestuurscultuur, communicatie en integriteit (BCI) en coördinatie van beleid (inclusief governance).

 

 

 

Trudy Vos

Foto Trudy VosTrudy Vos (1960) is sinds 2012 secretaris/directeur van de Regio Twente. Ook is ze kwartiermaker voor de nieuwe Regio Twente vanaf 1 januari 2016.  Regio Twente (350 fte) is het samenwerkingsverband van de 14 Twentse gemeenten op het gebied van publieke gezondheid (GGD Twente), economie (programma Agenda van Twente/Innovatiesprong Twente, (vrijetijds)economie, belangenbehartiging, milieu/duurzaamheid/afval, arbeidsmarktbeleid), recreatieve voorzieningen (parken/fietspaden), Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), Kennispunt Twente, Shared Services Netwerk Twente (SSNT), Netwerkstad Twente en Bedrijfsvoering voor de eigen organisatie, voor VRT en salarisadministratie voor een aantal Twentse gemeenten en het platform Twentse Kracht. In 2013 werd ze uitgeroepen tot Twents Zakenvrouw van het Jaar.

Meelopen met Trudy betekent kennismaken met intergemeentelijke samenwerking in Twente. Wanneer je voor een bepaald onderwerp speciale belangstelling hebt zal daarmee rekening worden gehouden bij het inplannen van de meeloopdag op woensdag 25 november. Tijdens het middagprogramma is er een overleg met de kring van secretarissen.

Marianne Ottevanger

x Marianne OttevangerMarianne Ottevanger werkt sinds 2004 bij het Waterschap Vechtsromen. Sinds november 2014 is zij Manager Bestuur & Organisatie bij het waterschap. Ze is daar verantwoordelijk voor de eenheid Bestuur & Organisatie (120 fte). De eenheid bestaat uit de teams Bestuur & Communicatie, Organisatie & HRM, Financiën, Juridische Zaken & Inkoop, Informatie & ICT en Facilitaire dienstverlening. Ze is daarnaast MT-lid en lid portefeuilleoverleg voorzitter bestuur

 

 

Rolf te Velde

x Rolf te VeldeRolf te Velde is sinds 2003 werkzaam bij het Waterschap, vanaf 2014 als manager en MT-lid. Op dit moment is hij manager Eenheid Watersysteem en Zuiveren bij het Waterschap Vechtstromen. Deze eenheid is verantwoordelijk voor het beheer van het totale watersysteem en het zuiveren van het afvalwater. De vaste formatie van de eenheid bestaat uit zo’n 135 fte. Ook is hij sinds maart 2014 raadslid voor het CDA in de gemeente Twenterand.

 

 

Jantine Clasie

Jantine ClasieJantine Clasie werkt sinds juli 2011 als manager bij het Waterschap. Sinds december 2014 is zij Manager van de eenheid Ontwikkeling & Advies bij het Waterschap Vechtstromen. Hieronder vallen de teams Strategie & Omgeving, Expertisen & Advies en Projecten, in totaal zo’n 100 fte (voornamelijk strategisch adviseurs en projectleiders).

 

 

 

Josien Wannink

x Josien WanninkJosien Wannink werkt sinds 2009 bij het waterschap in diverse managementrollen. Sinds januari 2015 is zij manager van de eenheid Techniek en Diensten. Binnen deze eenheid vallen de teams Toetsen & Vergunnen, Toezicht & Handhaven, Gegevensbeheer Water en Techniek & Onderhoud, zo’n 90 fte. Daarnaast is zij sinds 2011 gemeenteraadslid voor de VVD in de gemeente Berkelland.

 

 

 

Jan Eshuis

Jan EshuisJan Eshuis is sinds 2014 gemeentesecretaris in de gemeente Hengelo.  Op maandag 23 november kun je met Jan meelopen. In zijn agenda staan op dit moment overleggen met het Kernteam Vluchtelingen, een 2-wekelijks overleg van de directie met de staf en een overlegvergadering met de OR. Wil je een dag met Jan Eshuis mee? Geef op het aanmeldformulier aan dat je met een andere ambtenaar wilt meelopen en geef dit apart aan.

 

 

Arie van Eck

x Arie van EckArie van Eck is sinds 2006 gemeentesecretaris van de gemeente Rijssen-Holten.

 

 

 

Gerald de Haan

x Gerald de HaanSinds september 2008 is Gerald de Haan gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Almelo.

 

 

 

Michelle Mengerink

x Michelle MengerinkMichelle Mengerink werkt sinds 2008 bij de gemeente Oldenzaal. Sinds november 2010 is zij afdelingshoofd beleid en ontwikkeling bij deze gemeente.

 

 

 

Ela van der Weerden

x Ela van der WeerdenEla van der Weerden (1979) werkt sinds 2012 bij de gemeente Oldenzaal. Vanaf januari 2014 is zij teamleider publieksinformatieteam. Ze is nu als kwartiermaker voor het nieuwe Maatschappelijk Plein in Oldenzaal aan de slag gegaan. Dubbelop uitdaging. De functie van kwartiermaker is nieuw en ook het werkveld sociaal domein is nieuw. Kortom, vol energie erin duiken, snel veel leren en veel ruimte om met alle professionals een goed werkend en door onze klanten gewaardeerd Maatschappelijk Plein neer te zetten.

 

 

Andere ambtenaar
AmbtenaarWil je meelopen met een andere ambtenaar? Dat kan! Geef je voorkeur aan in het opgaveformulier.

Je kunt ook een andere ambtenaar de gelegenheid bieden om met jou mee te lopen!

Hieronder een overzicht van de functies die zijn aangeboden;

 

 

  • sociaal rechercheur, gemeente Hengelo (24 t/m 27 november)
  • bestuurder ROC van Twente, dag in overleg
  • communicatiemedewerker, gemeente Hengelo, dag in overleg
  • programmacoördinator organisatieontwikkeling, Waterschap Vechtstromen, dag in overleg
  • secretaris commissie bezwaarschriften, gemeente Hengelo, 25 november (ochtend)
  • adviseur informatiebeheer, Waterschap Vechtstromen, 23 november 2015
  • projectleiding zaakgericht/digitaal werken, gemeente Hof van Twente, dag in overleg